สถาปัตยกรรมยุคกรีกโบราณ

สถาปัตยกรรมยุคกรีกโบราณ

หลายคนคงจำได้จากการเรียนประวัติศาสตร์สากลมาบ้างแล้ว ว่ายุตกรีกนั้นเป็นยุคที่มีความเจริญอย่างมากมีหลายสิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ ในยุคนี้โลกมีการพัฒนาหลายด้านทั้งเรื่องของวิชาการความรู้รวมไปจนถึงเรื่องของความเชื่อด้วย คนในยุคกรีกหรือชาวกรีกโบราณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากอยู่กับปัจจุบัน ไม่หลงเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นทำให้คนในยุคนี้มีความรู้ จนทำให้เป็นยุคที่มีนักปราชญ์เกิดขึ้นเยอะมากผลที่ตามมาก็คือทฤษฏีต่างๆ ก็เกิดขึ้นในยุคนี้ด้วย

สถาปัตยกรรมยุคกรีกโบราณ
การที่คนในยุคนี้มีความรู้มากสิ่งของรอบๆ ตัวที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์จึงมีความสวยงามมีความสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมของกรีกถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมาก แถมยังมีความแข็งแรงสวยงามโครงสร้างบางอย่างในยุคกรีกนั้นสามารถที่จะอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าในอดีตนั้นชาวกรีกมีความสามารถมาก ถึงแม้ว่าไม่ได้มีเทคโนโลยีมากมายเท่าปัจจุบันแต่คนเหล่านั้นสามารถที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ขึ้นมา แถมยังมีความสวยงามความแข็งแรงมากด้วย

สถาปัตยกรรมยุคกรีกโบราณ
สถาปัตยกรรมกรีกโบราณเน้นการสร้างวิหารไว้สำหรับบูชาเทพเจ้าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งนิยมสร้างบนดินบนภูเขาขนาดเล็กๆ ส่วนใหญ่มักจะสร้างด้วยหินอ่อน แล้วมีเสาเรียงรายสวยงามใช้เสากั้นแทนผนัง มีลักษณะเปิดโล่งโดยลักษณะหัวเสาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเด่นของกรีกนั้นมี 3 แบบ คือ
– Doric เป็นหัวเสาที่มีความเรียบง่ายมากที่สุดเป็นแบบดั้งเดิม ลักษณะของตัวเสาส่วนล่างจะมีหนาดใหญ่แล้วไล่เล็กลงมากเรื่อยๆ ด้านบนสุดจะมีหินวางอยู่ส่วนลำตัวของเสาจะแกะสลักเป็นลายทางตามแนวยาว
– Ionic ในส่วนของหัวเสาจะมีรายละเอียดมากกว่าแบบดอริคมีลักษณะม้วนออกสองข้างทำให้ดูมีความงามมากขึ้น
– Corinthian ในส่วนของหัวเสามีรายละเอียดมากที่สุดมีการตกแต่งรูปดอกไม้ใบไม้ มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นขนาดของต้นเสาก็มีความเรียวกว่าทั้ง 2 แบบที่แล้ว

อารยธรรมกรีกโบราณ (Civilization of Ancient Greece)
จากหลายๆ สิ่งก่อสร้างที่ยังคงหลงเหลือให้เราเห็นในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมของกรีกโบราณจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเรียบง่าย บ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัยมักจะมีหลายห้อง ซึ่งสิ่งที่กั้นมักจะใช้เสาเป็นตัวกั้นภายในบ้านจึงมีลักษณะเปิดโล่งและที่สำคัญชาวกรีกโบราณให้ความสำคัญกับบันไดมาก โดยชาวกรีกถือว่าบันไดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของบ้าน ในส่วนของวัดหรือโบสถ์ที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านความเชื่อนั้นชาวกรีกมีความเชื่อว่าสถานที่เหล่านี้เป็นที่อยู่ของเทพเจ้า จึงต้องสร้างให้มีความสวยงามและยิ่งใหญ่กว่าบ้านเรือนปกติ เราจึงมีโอกาสได้เห็นโบสถ์วิหารของกรีกหลงเหลือมาจนทุกวันนี้