อารยธรรมของกรีกโบราณ

ปัจจุบันเรื่องอารยธรรมของชาวกรีกไม่ค่อยมีผู้วนใจมากนักเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวการเรียรรู้เกี่ยวกับนักกีฬาเทพโอลิมปิกทั้งสิบสองคนของชาวกรี

learnwithmontina.com ลัทธิพระเจ้าสิบพระองค์มีใครเป็นผู้คิดค้นลัทธินี้ขึ้นมา เรื่องของกรีกโบราณ การปกครองกรีกโบราณเศรษฐกิจของกรีกโบราณ

วิถีชีวิตประชาชนของชาวกรีกโบราณ การแต่งกายของชาวกรีกโบราณอาหารของชาวกรีกโบราณ สถาปัตยกรรมของชาวกรีกโบราณ เกมส์ของกรีกโบราณพระเจ้าสิบพระองค์และศาสนาของชาวกรีกโบราณการศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมของชาวกรีกและเรื่องราวของชาวกรีกโบราณั้ควรรู้และน่าสนใจสามารถนำไปบอกเล่าให้กับคนอื่นได้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเข้าใจเรื่องของอารยธรรมของชาวกรีกมากขึ้น

การเมืองและการปกครอง

กรีกมีการปกครองที่แตกต่างกันมากมาย เนื่องจากมีนครรัฐอยู่มาก แต่ละรัฐก็จะมีการปกครองเป็นของตนเอง นอกจากนี้ความคิดของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เกิดการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อริสโตเติลแบ่การปกครองออกเป็น ราชาธิปไตย (Monarchies ), คุณาธิปไตย ( Oligarchies ), ทรราช ( Tyrannies ) และประชาธิปไตย ( Democradies) กรีกเรื่มจากราชาธิปไตยแล้วเป็นคุณาธิปไตย ทรราช และประชาธิไตยแต่ในแต่ละช่วงมีนครรัฐจำนวนมาใช้ระบบที่แตกต่างกัน และมีหลายนครรัฐซึ่งไม่เคยใช้การปกครองระบบประชาธิปไตยและทรราชโดยสิ้นเชิง ในยุคบลอนซ์ตอนปลาย ( ช่วงไมนีเซียน ) ระหว่างประมาณ 2000-1200 ก.ค. นครรัฐกรีกทั้งหมดดูเหมือนว่าเป็นราชาธิปไตย ปกครองโดยกษัตริย์ มหากาพย์ฮีเลียดของโอเมอร์และเทพตำนานกรีกโดยทั่วไปแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของกษัตริย์ เช่น อกาเมมนอน ( Agamemon ) และเธอเซออุส (Thesues ) หลังจากยุคมืดแม้ว่านครรัฐกรีกยังคงมีกษัตริย์เป็นสปาร์ตา เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุด นคครัฐเกือบทั้งหมดในช่วงอาเคอิก ( Archaic period ) ปกครองโดยระบบคุณาธิปไตย ซึ่งเป็นกลุ่มของอภิชน ( คนรวย ) ดังนั้นในช่วง 600-500 ก.ค.นครรัฐจำนวนมากได้ถูกปกครองโดยระบบทรราช มักเป็นหนึ่งในกลุ่มของชนผู้ได้รับอำนาจเหนือบุคคลอื่นโดยการสนับสนุนคนจน ทรราชปกครองคล้ายกษัตริย์แต่ปราศจากสิทธิทางกฎหมายในการปกครอง ใน 510 ก.ค. นครรัฐเอเธนส์สร้างสรรค์การปกครองเป็นครั้งแรกและก็ตามมาด้วยรัฐอื่นๆ ในกรีก แม้ว่านครรัฐที่ไม่ใช่ชาวกรีก เช่น อาร์เธจ ( Arthage ) และโรม( Rome ) ได้ทดลองด้วยการให้คนจนมีอำนาจมากขึ้นในสมัยนั้น แต่ประชาธิปไตยยแบบเอเธนส์ไม่ได้ให้อำนาจแก่ทุกคนอย่างแท้จริงประชาชนทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงคือ สตรี ทาส คนต่างด้าว เด็กเอเธนส์ในสมัยนี้มีจักรวรรดิ ปกครองเหมือนรัฐอื่น ๆ และแระชาชนในรัฐเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเช่นกัน