อารยธรรมของกรีก

ปัจจุบันเรื่องอารยธรรมของชาวกรีกไม่ค่อยมีผู้วนใจมากนักเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวการเรียรรู้เกี่ยวกับนักกีฬาเทพโอลิมปิกทั้งสิบสองคนของชาวกรีก ลัทธิพระเจ้าสิบพระองค์มีใครเป็นผู้คิดค้นลัทธินี้ขึ้นมา เรื่องของกรีกโบราณ การปกครองกรีกโบราณเศรษฐกิจของกรีกโบราณ

วิถีชีวิตประชาชนของชาวกรีกโบราณ การแต่งกายของชาวกรีกโบราณอาหารของชาวกรีกโบราณ สถาปัตยกรรมของชาวกรีกโบราณ เกมส์ของกรีกโบราณพระเจ้าสิบพระองค์และศาสนาของชาวกรีกโบราณการศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมของชาวกรีกและเรื่องราวของชาวกรีกโบราณั้ควรรู้และน่าสนใจสามารถนำไปบอกเล่าให้กับคนอื่นได้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเข้าใจเรื่องของอารยธรรมของชาวกรีกมากขึ้น

การแต่งกาย

หญิง
หญิง แต่งกายด้วยชุดทูนิค Tunic ชั้น ใน สวมเสื้อเอวลอยทับเรียกว่าเพ๊พโพลส (Peplos) ใช้ผ้าขนสัตว์สวมเครื่องรัดเอวให้กระชับ เย็บรัดตัว ชั้น นอกใช้สีสันสดใส กระโปรงปลายบาน เล็กน้อยเข้ารูปที่สะโพกยาวถึงข้อเท้าตกแต่งด้วยลวดลายตามเชิง และที่กลางตัวเสื้อและกระโปรง สวยงามมากตัวเสื้อที่สั้น ๆ เอวลอย ต่อมาวิวัฒนาการเป็นเสื้อแจ๊คเก๊ตโบเรโร่ (Bolero) เป็นเสื้อ เปิดด้านหน้าหรือเปลือยอกต่อมานิยมใช้ผ้าลินินแทนขนสัตว์ และจับจีบ Pleat ด้วย แบบจะทรง หลวม ๆ สบายขึ้น เสื้อจะเป็นทูนิคตรงๆ หลวมใช้เชือกผูกที่เอว ดึงให้เสื้อหย่อนลงมา ตัวเสื้อจะ ถ่วงลงมาเป็นลักษณะพริ้วยาวถึงข้อเท้าแต่งด้วยครุยบริเวณชายกระโปรงเป็นชุดที่ใช้ผ้ามาก ชุดนีเ้รียกว่า โคลโพส (Kolpos) ซึ่งมีรูปทรงอ่อนนุ่ม นิ่มนวลไม่แข็งกระด้าง

ชาย
แต่งกายชุดทูนิคแคบ ๆ รัดเอว เรียกว่า Chiton (ซิตอน) เป็นชุดชาวกรีกโบราณ จะ สวมเสื้อคลุมซึ่งมี 2 ชนิด คือ
1. ชนิดคลุมสั้น
2. ชนิดพันรอบตัว และพาดบ่าข้างเดียวแบบพระสงฆ์ เรียกว่า ฮีเมชั่น (Himation)เสื้อคลุมของหญิงคล้ายของชาย คือ ห่มแขนข้างเดียวส่วนชายสวมเสื้อชุดทูนิคยาว เรียกว่า โคลโพส (Kolpos)
และสวมเสื้อคลุมสวยงาม มีลวดลายที่ชายและแถบกลางหน้าลักษณะของ แถบแสดงถึงยศตำแหน่ง