อารยธรรมของชาวกรีกที่น่ารู้

อารยธรรมของกรีซถือเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้

learnwithmontina.com เพราะในยุคนั้นส่งผลมายังปัจจุบันมากมายแถมยุคนั้นยังเป็นยุคที่มีนักปราชญ์เกิดขึ้นมากมายทฤษฏีความรู้ต่างๆ

ที่เราเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ล้วนต่างก็มีรากฐานมาจากสมัยกรีซทั้งนั้นแล้วที่สำคัญคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็เริ่มมีขึ้นในกรีซด้วยอารยธรรมกรีซเกิดขึ้นในแผ่นของกรีซ ณ ทวีปยุโรป โดยในอดีตเรียกดินแดนนี้ว่า Ionia โดยอารยธรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีจุกศูนย์กลางอยู่ที่นครเอเธนส์และรัฐสปาร์ตา ในส่วนของนครเอเธนส์นั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญทางด้านของการปกครอง เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ความรู้รวมไปจนถึงปรัชญาต่างๆ แต่รัฐสปาร์ตามีความโดดเด่นเรื่องของการรบ การทหาร โดยประชาชนในรัฐสปาร์ตาจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการรบมาก เพราะการรบคือที่มาของความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนรัฐสปาร์ตาในยุคนั้น

อุปนิสัยของชาวกรีซโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในเหตุผล ชอบความเป็นอิสรเสรีภาพ มีความเป็นปัจเจกชน แถมยังนิยมความเป็นธรรมชาติอีกด้วย ชาวกรีกจะเรียกตัวเองว่าชาว Hellene แล้วเรียกเมืองของตนว่า Hellas เรียกอารยธรรมของตัวเองว่า Hellenic ดั้งเดิมของชาวกรีกเป็นพวกอินโด ยูโรเปียน ซึ่งอพยพเข้ามายังดินแดนกรีซ คนกลุ่มนี้ก็ยังได้รับวัฒนธรรมของไมนวน เอเชียไมเนอร์ รวมไปจนถึงวัฒนธรรมของอียิปต์มาด้วย จนกระทั่งเกิดการผสมผสานจนเป็นวัฒนธรรมของตนเองอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ โดยอารยธรรมที่สำคัญของกรีซสามารถที่จะแบ่งออกได้ดังนี้

การนับถือเทพพระเจ้า อย่างที่เรารู้กันดีว่าในอดีตไม่ว่ายุคใดก็ตาม การนับถือเทพเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจที่จะทำให้มนุษย์นั่นเกิดความสบายใจ จึงทำให้มีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์มาก โดยในสมัยกรีกมีเทพเจ้าสูงสุดชื่อว่า ซีอุส แห่งเทือกเขาโอลิมปุส เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลสายฝน เทพโพไซดอน เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล เทพอพอลโล เป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์

ประติมากรรม ส่วนใหญ่ประติมากรรมของกรีกมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาก็จริง แต่การดำเนินชีวิตของชาวกรีกจะไม่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนัก โดยประติมากรรมส่วนใหญ่มักจะสร้างจากหินปูน โดยส่วนใหญ่แล้วรูปปั้นที่สร้างขึ้นมาจะมีความอ่อนช้อย ละเอียด มีความเป็นธรรมชาติสมจริงมาก นอกจากรูปปั้นก็จะมีเสา 3 แบบ ที่เรารู้จักกันและคุ้นเคยกันอยู่แล้ว คือแบบดอริก แบบไอโอนิก และสุดท้ายคือแบบโครินเทียน