อารยธรรมโรมัน

กำเนิดจักรวรรดิโรมัน
กรุงโรม ในประเทศอิตาลี ครั้งหนึ่งเคยมีกษัตริย์ปกครอง

learnwithmontina.com ต่อมา ๕๐๙ ก่อนคริสตกาล กษัตริย์ทาควิน ผู้เย่อหยิ่งถูกขับออกจากเมืองทำให้โรมกลายเป็นสาธารณรัฐ ตั้งแต่นั้นมาโรมก็เข้มแข็งขึ้นและมีอำนาจปกครองประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นจักรวรรดิโรมันก็ขยายอาณาเขตไปทั่วทั้งยุโรป แอฟริกาเหนือและทั่วทั้งเอเชีย ปัจจุบันการใช้กำลังเพื่อยึดครองประเทศอื่นถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ชาวโรมันเชื่อว่าการนำเอาอารย-ธรรมไปสู่คนป่าเถื่อน
๑ ตำนานการเกิดจักรวรรดิโรมัน

ตามตำนานของโรมันนั้น กรุงโรมตั้งขึ้นเมื่อ ๗๕๓ ปี ก่อนคริสตกาล โดยพี่น้องฝาแฝดชื่อ รอมิวรุสและรีมัส ซึ่งเป็นบุตรของเทพเจ้ามาร์ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม เมื่อตอนเป็นทารกทั้ง ๒ ถูกลุงจับลอยน้ำในแม่น้ำไตเบอร์ เพื่อให้จมน้ำตาย แต่หมาป่าได้ช่วยเหลือและนำไปเลี้ยงดู เมื่อทั้ง๒ เจริญเติบโตขึ้นจึงกลับมาฆ่าลุงและสร้างกรุงโรม นักประพันธ์ ชื่อซิเซโร บรรยายจุดเริ่มต้นของกรุงโรมไว้ดังนี้ “ในที่สุดแล้วดูเหมือนว่ารอมิวรุสคงได้นิมิตรจากสวรรค์ตั้งแต่แรกว่าเมืองนี้ในวันหนึ่งจะเป็นที่ตั้งและเป็นบ้านของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ เพราะมีน้อยนักที่เมืองจะตั้งอยู่ในตำแหน่งใดๆ ของอิตาลีที่จะทำให้การบำรุงรักษาดินแดนในการปกครองอันกว้างใหญ่ไพศาลของเราในปัจจุบันทำได้อย่างง่ายดายไปกว่านี้”
๒ ที่ตั้งของจักรวรรดิโรมัน
หลังจากที่โรมกลายเป็นสาธารณรัฐได้ไม่นาน โรมก็เข้าควบคุมอิตาลีและเมดิเตอร์เรเนียน ต่อจากนั้นราว ๒๐๐-๓๐๐ ปีชาวโรมันก็เริ่มพิชิตดินแดนอื่นๆ รวมทั้งสเปน เมื่อ๑๙๗ ปีก่อนคริสตกาลและพิชิตกอล (ปัจจุบันคือประเทศฝรั่งเศส) ตุรกี ซีเรีย อียิปต์ อิสราเอล และจอร์แดน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโรมัน มีที่ราบอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกได้เต็มที่ หุบเขาใกล้เคียงมีป่าไม้และเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ ที่ตั้งของกรุงโรมอยู่ห่างจากทะเล 15 ไมล์ เหมาะกับการทำการค้าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กรุงโรมตั้งอยู่ในทำเลที่ความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์ คือ สามารถใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคม มีภูเขาและหนองน้ำกีดขวางผู้บุกรุก ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล โรมันได้รวบรวมดินแดนโดยรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไว้ในอำนาจ ปัจจัยที่สนับสนุนการแพร่อำนาจของอาณาจักรโรมันคือ การสร้างถนนที่มั่นคงถาวรไปยังดินแดนที่ยึดครอง ทำให้เกิดความคล่องตัว การขยายกองทัพและการคมนาคมขนส่ง การสร้างถนนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายอำนาจและสร้างความมั่นคงให้กับจักรวรรดิโรมัน