เมืองโรมันโบราณ เจราช, จอร์แดน

กรีก4-exchange360

เมืองโรมันโบราณ เจราช, จอร์แดน เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล

เมืองโรมันโบราณ เจราช อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่ง จอร์แดน

กรีก1-exchange360

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาด หากมาเยือน นครเจราช คือ การเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โดหรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักอันเก่าแก่แห่งเมืองนี้ ซึ่งบนถนนยังคงถูกจารึกไว้ด้วยร่องรอยของรถม้า นอกจากนี้ยังมีน้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) ซึ่งสร้างใน ปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้

กรีก2-exchange360

โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมือง เจราช ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ ล้อมรอบด้วยเสา คอรินเทียม (Corinthium) กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมมาก ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลังคริสตกาล เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่ อีกหนึ่งที่เที่ยวชื่อดังแห่งเมืองโรมันโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน อัศจรรย์ตรงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะท้อนของตัวเองจากจุดสะท้อนกลางโรงละคร ด้วยการพูดเบาๆ เท่านั้น เสียงก็จะย้อนกลับมาเข้าหูเราอย่างเหลือเชื่อ

เที่ยวเมืองโรมันโบราณ เจราช เที่ยวจอร์แดน

กรีก3-exchange360

เมืองโรมันโบราณ เจราช , จอร์แดน

เมืองโรมันโบราณ เจราช , จอร์แดน

ซาก เมืองโรมันโบราณ เจราช แห่งจอร์แดน ที่ยังคงหลงเหลือให้ได้ยลกันอยู่นี้ นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังมีความสมบูรณ์แบบจากครั้งประวัติศาสตร์ นอกเหนือจากที่มีอยู่ใน กรุงโรม ประเทศอิตาลี