โรมุลุสและแรมุส

      โรมุลุส (ละติน: Romvlvs; 771 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 717 ปีก่อนคริสต์ศักราช) และ แรมุส (ละติน: Remvs; 771 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 753 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นบุคคลในเรื่องปรัมปราเกี่ยวกับการก่อตั้งกรุงโรม ทั้งสองเป็นบุตรชายฝาแฝดของเรอา ซิลวิอา นักบวชหญิงพรหมจรรย์ กับมาร์ส เทพเจ้าแห่งสงคราม

 

   ตำนานการก่อตั้งกรุงโรมปรากฏอยู่ในบันทึกของพลูทาร์ก นักปราชญ์กรีก และลิวี นักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน โดยตำนานกล่าวว่า โรมุลุสและแรมุสถูกทิ้งไว้ริมแม่น้ำไทเบอร์มาตั้งแต่แบเบาะ และเติบโตขึ้นจากการเลี้ยงดูของหมาป่า เมื่ออายุ 18 ปี โรมุลุสและแรมุสออกเดินทางจากหมู่บ้านเพื่อไปตั้งหมู่บ้านใหม่ หมู่บ้านของโรมุลุสชื่อ “โรม” หมู่บ้านของแรมุสชื่อ “รีมอเรีย” (ปัจจุบัน ไม่มีผู้ใดทราบตำแหน่งที่แน่นอนของหมู่บ้านนี้แล้ว) ต่อมาทั้งคู่เกิดขัดแย้งกันและได้ประลองกำลังกันเมื่อวันที่ 21 เมษายน 753 ปีก่อนคริสต์ศักราช และแรมุสเสียชีวิตในการประลองครั้งนั้น ต่อมาโรมุลุสได้เป็นกษัตริย์องค์แรกของโรม

   โรมุลุสปกครองกรุงโรมอยู่เป็นเวลา 38 ปี และหายสาบสูญไปหลังจากเกิดพายุอย่างกะทันหัน ตำนานกล่าวว่า โรมุลุสไปเกิดใหม่บนสวรรค์ในนามของ “กวิรีนุส” (QVIRINVS)

  เชิงอรรถ
   1. คำนวณจากปีที่ก่อตั้งกรุงโรมและปีที่เสียชีวิต โดยพลูทาร์กบันทึกว่า กรุงโรมก่อตั้งเมื่อ 753 ปีก่อนคริสต์ศักราช ขณะนั้นโรมุลุสและแรมุสมีอายุ 18 ปี และโรมุลุสเสียชีวิตเมื่อ 717 ปีก่อนคริสต์ศักราช ขณะอายุ 53 ปี
   2. นักประวัติศาสตร์บางคนตีความบันทึกของพลูทาร์กว่า แรมุสถูกโรมุลุสฆ่าตาย