ไซเรน (Sirens) สัตว์ในเทพนิยายกรีก-โรมัน

ไซเรน (Sirens)

ไซเรน (Sirens) เป็นสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งทะเลที่เป็นชายฝั่งแบบฟยอร์ด ไซเรนมีรูปร่างลักษณะเป็นเงือก บางตำราว่าตัวเป็นนกแต่หัวเป็นคน ไซเรนจะชอบร้องเพลง เสียงของไซเรนไพเราะเพราะพริ้งจนทำให้คนที่เดินเรือผ่านมายังบริเวณใกล้เคียงที่เซเรนอาศัยอยู่หลงทางเข้ามาตามเสียงเพลงของไซเรน และเรือที่เข้ามาจะหลงใหลในเสียงเพลงยิ่งขึ้น ทำให้ออกตามหาแล้วตกเป็นเหยื่อของไซเรน

ชื่อของเหล่าไซเรนนั้น เป็นที่มาของคำศัพท์หลายคำ เช่น ไซเรนหรือหวอของรถพยาบาล รถตำรวจ รถดับเพลิง และยังหมายถึงหญิงที่มีเสน่ห์ตรึงใจชายเป็นพิเศษ หรือนักร้องหญิงที่มีเสียงไพเราะมาก หรือเป็นคุณศัพท์หมายถึง มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ทำให้หลงใหล เป็นคำกริยา แปลว่าล่อให้หลง ยั่วยวน และยังเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งด้วย