Zeus ราชาแห่งเทพเจ้า

เทพซูส เป็นราชาแห่งทวยเทพผู้ปกครองเขาโอลิมปัส(Olympus)และเทพแห่งท้องฟ้าและฟ้าร้องของตำนานเทพปกรณัมกรีก สัญลักษณ์ประจำพระองค์คือสายฟ้า learnwithmontina.com โคเพศผู้ นกอินทรีและต้นโอ๊ก นามของซีอุสแปลว่า…

Read More